Z Mjr Antoni Tomiczek

Droga do wolności 
Antoni Tomiczek, Tockoje, Rosja 1941
Tomiczek Antoni, Gożdzielewski Jan pilot 1941

24 sierpnia 1941 r. do obozu przybył płk. Kazimierz Wiśniowski i rozpoczęto organizowanie Wojska Polskiego.

Dnia 3 września 1941 r. już jako żołnierz polski wraz z innymi opuściłem obóz w Starobielsku z orkiestrą, przemaszerowałem na stację kolejową i dalej transportem kolejowym do miejscowości Tockoje, gdzie odbywała się koncentracja Wojska Polskiego. Tam mieszkałem w domku drewnianym, a inni żołnierze w namiotach (był to obóz ćwiczebny Armii Czerwonej).

Pluton lotnictwa, Tockoje 1941, drugi z prawej Tomiczek Antoni, ostatni Kresowicz Lucjan

Po badaniach lekarskich zostałem przydzielony do plutonu lotnictwa przy 6. Dywizji Piechoty. Po zawartym porozumieniu pomiędzy rządem ZSRR a polskim w Londynie, zostałem wyznaczony do opuszczenia ZSRR wraz z innymi pilotami i personelem pomocniczym oraz marynarzami; razem 200 osób na wyjazd do Anglii.

Matka Boska Ostrobramska i Kapelan

12 listopada 1941 r. opuściłem Tockoje, udając się do obozu polskiego w Kołtubiance, a 29 listopada nastąpił wyjazd do Archangielska, gdzie przybywały okręty angielskie z zaopatrzeniem, mające nas zabrać do Anglii.

Pluton lotnictwa; Luciński, Rochmiński Stanisław pilot, Tomiczek Antoni, Posłuszny Mieczysław, Kresowicz Lucjan
Namioty Kotłubianka
Rodzina Bachtina w środku Antoni Tomiczek
W dniu 21 grudnia 1941 r. przybyłem do Archangielska i święta Bożego Narodzenia spędziłem już na wolności. Ponieważ ciężka zima nie pozwoliła opuścić okrętom portu, musiały w nim zimować.

Przeto też 16 stycznia 1942 r. nastąpił wyjazd koleją do Murmańska, którego port nie zamarza i 21 stycznia po przybyciu na miejsce, załadowano nas na angielski krążownik Trynidad.

Wieczorem, 24 stycznia 1942 r. o godzinie 21, Trynidad ruszył w drogę do Anglii, wraz z konwojem innych okrętów.


Strzalka.jpg
ZSRR Niewola


Book.png
cd: Wielka Brytania