Z Mjr Antoni Tomiczek

Powrót do domu 

Do Polski wróciłem statkiem w 1947 roku do portu w Gdańsku. Stamtąd pociągiem towarowym dojechałem do Katowic, a dalej transportem kołowym do Pstrążnej.

Tylko splot szczęśliwych okoliczności pozwolił mi na zachowanie w tajemnicy moich dokonań wojennych i rozpoczęcie pracy jako urzędnik i inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W rok po powrocie wziąłem ślub z moją ukochaną Mileńką, a w kolejnym roku przyszła na świat nasza jedyna i najukochańsza córeczka Alicja. W ten sposób rozpocząłem życie męża, ojca, inspektora ZUS oraz zwyczajnego mieszkańca Pstrążnej. Wróciłem do rodzinnej miejscowości, do rodzeństwa i byłem dobrym sąsiadem i znajomym. Tak zakończyłem moją tułaczkę wojenną, a o swoich losach, które musiałem ukrywać przed otoczeniem musiałem zapomnieć na długie lata.

Strzalka.jpg
Powrót


Book.png
cd: Archiwum Majora