Z Mjr Antoni Tomiczek


Foto na stronie głównej: Handley Page Halifax Mk III Expired Crown Copyright Image by Royal Air Force pochodzi ze strony website/www.raf.mod.uk