Z Mjr Antoni Tomiczek

Copyright

Treść haseł oraz fotografie podlegają ochronie praw autorskich regulowanych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) to znaczy wymagany jest obowiązek cytowania: Antoni Tomiczek+ ścieżka dostępu. Nie wyrażamy zgody na komercyjne wykorzystanie zarówno haseł jak i fotografii.

Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę; Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych; Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.